PRIVACY- EN COOCKIE VERKLARING

 

 

Gaasterland-Hoeve kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Gaasterland-Hoeve en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het  contactformulier op de website aan Gaasterland-Hoeve verstrekt. Gaasterland-Hoeve kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • Mailadres
  • IP-adres
 

Gaasterland-Hoeve verwerkt uw persoonsgegevens om via mail en/of telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Gaasterland-Hoeve uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom Gaasterland-Hoeve via bijvoorbeeld een nieuwsbrief.

 

Gaasterland-Hoeve bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

 

 

Gaasterland-Hoeve verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Op de website van Gaasterland-Hoeve worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gaasterland-Hoeve gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Gaasterland-Hoeve streeft ernaar uw gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

 

 

Gaasterland-Hoeve maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Gaasterland-Hoeve te kunnen verstrekken en om eventuele adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.  

 

 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Gaasterland-Hoeve heeft hier geen invloed op. Gaasterland-Hoeve heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

 

Mocht u toch mail of ongewenste reclame ontvangen van Gaasterland-Hoeve dan kunt u altijd aangeven dat u niet meer wilt dat wij contact met u opnemen.

 

 

Gaasterland-Hoeve neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Gaasterland-Hoeve maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Gaasterland-Hoeve verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Gaasterland-Hoeve. Gaasterland-Hoeve is als volgt te bereiken:

 

 

B&B@gaasterlandhoeve.nl

 

 

06 – 307 33 476

 

 

Heerenhoogweg 44

8563 AL  Wijckel

 

 

KvK 81661940

 

 

Deze privacy en cookie verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via de  website van Gaasterland-Hoeve via links worden bezocht.

 

 

Gaasterland-Hoeve behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

 

De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.